Rebut peluang sebagai Pencipta nilai

Dalam artikel di bawah, diutarakan seruan kepada golongan pertengahan Bumiputera agar mengambil peranan yang penting sebagai pencipta nilai dalam masyarakat. Penciptaan nilai ini melibatkan usaha untuk membangunkan keupayaan, kemahiran, dan inovasi dalam aktiviti ekonomi serta sosial. Golongan ini digalakkan untuk mengambil inisiatif dalam mencipta peluang ekonomi baru, meningkatkan produktiviti, dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dengan melibatkan diri secara aktif dalam proses penciptaan nilai, golongan pertengahan Bumiputera dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperkasakan kedudukan ekonomi mereka dalam jangka masa panjang.

https://www.astroawani.com/berita-malaysia/golongan-pertengahan-bumiputera-digesa-main-peranan-pencipta-nilai-rafizi-460572?amp=1

Jom rebut peluang ini

 

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.